Jodie Starling(chap 433 và 893) (4/9)

Lần đầu tiên Vermouth giả dạng Jodie là vào chap 433, cô ta đã giả dạng thành Jodie đến bến cảng mà FBI đang mai phục nói mọi người giải tán.

Lần thứ hai, vì để lấy thông tin về cái chết của một thành viên liên quan đến tổ chức, Vermouth đã dụ Jodie rằng bạn cô tình trạng đang chuyển biến nặng, nên Jodie vội chạy đến chỗ bạn. Mặt khác Bourbon sẽ đến moi thông tin từ phía FBI Andre Camel khiên cho anh ta cảnh giá hơn, cùng lúc đó Vermouth sẽ đóng giả là Jodie đến cảnh báo Camel, làm cho FBI Camel nói ra thông tin đang che giấu.

Đạt được mục đích cô ta đã rời đi cùng Bourbon và tháo lớp mặt nạ.

Bác sĩ Araide Tomoaki(chap 255-432) (3/9)

Akai Shuichi mặt sẹo(chap 822) (5/9)