Irish (movie 13) (12/12)

Ông là một thành viên trong tổ chức áo đen, vì nghi ngờ nên đã so dấu vân tay của Conan và Shinichi và nó hoàn toàn trùng khớp. Ông tạm thời không nói cho ai biết vì muốn tự tay bắt Conan để lập công với ông trùm mục đích lật đổ Gin- vì đã giết Pisco , người mà ông rất kính trọng. Tuy nhiên đến cuối cùng ông đã bị Chianti giết chết, đến cuối cùng vẫn chọn giữ kín bí mật, bảo vệ Conan trước làn mưa đạn.

Còn một số nhân vật khác cũng biết thân phận thật của Conan, tuy nhiên thời gian xuất hiện của họ khá ít và không thực sự ảnh hưởng lắm nên không liệt kê.

Hiện tại đây là những người biết thân phận thật sự của Conan, dù chỉ là giả thuyết nhưng có vẻ vẫn có một số người biết danh tính thật sự của Conan. Thật may mắn những người biết được không gây nguy hiểm cho cậu, mà vẫn đang giúp đỡ cậu lúc khó khăn và nguy hiểm.


Kaito Kid ( movie 3) (11/12)

Melissa nói tục rất rất nhiều (1/4)