Gin (3/10)

Cũng là một thành viên nhận nhiệm vụ trực tiếp từ ông trùm, rồi tiếp tục chỉ huy các thành viên cấp dưới khác. Gin luôn tham gia vào các vụ án ám sát.

Hắn cũng chính là người nhét thuốc độc vào miệng của Kudo Shinichi, luôn truy bắt để giết Sherry (Haibara). Hắn thật sự là một kẻ giết người máu lạnh với phương châm làm việc là “ Hãy tiêu diệt những kẻ nghi ngờ, đó chính là cách làm của ta”.

Nếu có tên nào phản bội hay làm sai ý của hắn, hắn sẽ giết ngay lập tức.

Rum (2/10)

Vermouth (4/10)