Gin (4/10)

Gin chính là một trong 3 người nhận nhiệm vụ trực tiếp từ ông trùm, hắn ta cũng là người chủ yếu chỉ huy những phi vụ của tổ chức.

Hắn ta ngoài là một kẻ máu lạnh, hắn ta còn rất thông minh và gian xảo, đầu óc của hắn rất nhạy bén, dễ dàng phát hiện có kẻ nào gắn máy nghe lén hay phản bội tổ chức. Hắn ta cũng là một tay súng giỏi, tính toán được đường đi của viên đạn của mình.

Akai Shuichi (3/10)

Kudo Shinichi (5/10)