Erwin Smith (9/10)

Erwin từ ích kỷ trở thành một người vị tha

Erwin ban đầu là người đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả thay cho cuộc chiến vì sự sống còn của nhân loại. Anh thậm chí sẵn sàng nghĩ đến việc bỏ rơi chính đồng đội của mình, chỉ vì cơ hội mong manh có thể đến được Tầng hầm nơi có thể khám phá những bí mật đang được giấu kín về sự thật của thế giới.

Tuy nhiên, Erwin không hoàn toàn là một người vô tâm, thay vào đó, anh cảm thấy hối hận về tất cả những hành động sai trái chỉ vì tham vọng của bản thân. Động lực ám ảnh phải đạt được ước mơ của mình bằng mọi giá được sinh ra từ sự thôi thúc của bản thân đã dần trở thành những cảm giác tội lỗi. Cuối cùng, Erwin đã có thể chuộc lỗi khi bất chấp nguy hiểm xông lên tiền tuyến cùng với những người lính của mình thay vì ưu tiên cho những giấc mơ viển vông.

Bertolt Hoover (8/10)

Levi Ackerman (10/10)