El Matadora (phiên bản Tây Ban Nha) (6/7)

El Matadora (phiên bản Tây Ban Nha): El Matadora là cậu mèo máy bồi bàn của quán Carmen tại Barcelona. El Matadora đồng thời cũng là một võ sĩ đấu bò tót với sức khỏe vô địch. Trong nhóm mèo máy, El Matadora có tính tình khá mơ mộng, mê ngủ và rất sĩ diện. Cậu khá khắc khẩu với Dora the Kid và thường gây gổ với Dora Wan.

Dora Med III (phiên bản Ả Rập) (5/7)

Dora Nichov (phiên bản Nga) (7/7)