Được người dân Wano và Zunisha tin tưởng (4/5)

Sau những năm tháng bị thống trị một cách tàn bạo dưới triều đại Orochi – Kaido, khi được giải thoát những người dân Wano hoàn toàn tin tưởng vào việc Momo sẽ viết nên một thời đại mới. 

Với việc mang trong mình huyết quản của dòng tộc Kozuki và chiến thắng trước băng bách thú người dân Wano sẽ hoàn toàn trung thành và đi theo vị lãnh tụ mới của họ.

Zunisha sau khi nghe việc Momo chưa muốn mở của vội cũng đồng tình với cậu và tin tưởng trực giác của cậu là hoàn toàn đúng. 

Với việc được sinh vật khổng lồ nhất thế giới tin tưởng cho phép làm chỗ dựa cũng như  được người dân trung thành đi theo cậu sẽ khám phá ra được nhiều điều thú vị ở thời kỳ của Joiboy cũng như xây dựng một triều đại Wano phồn thịnh hơn thế nữa.

Sở hữu trái ác quỷ có hình dạng một con rồng (3/5)

Momonosuke vẫn còn trẻ để thực hiện điều cậu đã nói (5/5)