Đứa con của biển cả (4/5)

Là nhân vật duy nhất trong bộ truyện có thể sử dụng nước biển tấn công kẻ địch. Trong cách đánh của mình, mỗi khi gặp những đối thủ ăn trái ác quỷ khó xơi Jinbei luôn mượn sức mạnh từ biển cả để đối phó. Ông có thể điều khiển dòng chảy của biển công kích kẻ địch từ khoảng cách cực xa.

Nhiều lần với kỹ thuật này ông đã cứu nguy cho băng mũ rơm trong cuộc đào tẩu khỏi đảo bánh. Với việc điều khiển tàu đi vào trong những con sóng và đuổi mẹ lớn khỏi tàu Sunny, Jinbei đã hoàn thành xuất sắc vai trò bảo vệ con tàu và những người đồng đội.

Người đạt cảnh giới cao nhất trong kỹ thuật karate người cá (3/5)

Buraikan: Con át chủ bài của Jinbei (5/5)