Dora Med III (phiên bản Ả Rập) (5/7)

Dora Med III (phiên bản Ả Rập): Trái ngược với Dora Nichov, cậu mèo máy đến từ Ả Rập này lại rất có phong thái đại gia với ước mơ xây công viên nước giữa sa mạc cho trẻ em nghèo. Dora Med III là thành viên duy nhất của nhóm mèo máy có tôn giáo, cậu theo đạo Hồi. Bảo bối của Dora Med III được cất trong cây đèn thần và cậu thường hóa khổng lồ mỗi khi tức giận.

Dora Wang (phiên bản Trung Quốc) (4/7)

El Matadora (phiên bản Tây Ban Nha) (6/7)