Công việc “bán thời gian” (2/3)

List item

(Suzunaru – Natsume)

Suzunaru giữ Natsume lại nhờ cậu giúp đỡ, vì ông không thể rời khỏi gốc cây, vì ông có một lời hứa với con người mà sau ngày bị sét đánh trúng hôm đó ông không thể nhớ được lời hứa đó là gì nữa. Ông muốn Natsume mỗi ngày mang một ít nước tưới tới và trò chuyện cùng ông, có lẽ nói chuyện với con người nhiều hơn sẽ giúp ông nhanh chóng nhớ ra. Đó là một lời hứa quan trọng mà trước khi biến mất ông muốn hoàn thành nó, là nguyện ước cuối cùng của một cái cây.

Natsume nhận công việc “bán thời gian” đó mỗi ngày đến tưới nước để duy trì sự sống của ông lâu hơn một chút, cũng để trò chuyện cùng ông, giúp ông sớm nhớ ra điều cuối cùng ông muốn làm là gì.

Suzunaru là một cây cổ thụ, con đường đi ngang qua trước mặt ông từng là con đường mà mọi người đi ngang để đến ngôi đền tổ chức lễ hội gần đó hằng năm. Thế rồi người ta bắt đầu làm một con đường khác đến lễ hội, nơi gần với thứ mà con người gọi là bến xe buýt hơn. Natsume không rõ ông đã ngồi chờ ở cái cây ấy một mình bao lâu, liệu có ai nhớ đến ông không và liệu người đưa ra lời hứa cùng ông có còn nhớ đến ông không?

Cậu dò hỏi về nguồn gốc cái tên Suzumaru. rồi giải thích để ông có thể tự nhớ ra chút ít. Suzumaru là tiếng chuông ngân, người ta đặt cái tên đó cho ông bởi vì trên tán cây, khi những chiếc lá va vào nhau nó tạo ra âm thanh giống như tiếng chuông mỗi mùa lễ hội. Nhưng rồi người ta không đi qua con đường đó nữa, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của ông, và rồi ông cũng quên đi chính mình.

Cây cổ thụ Suzunaru (1/3)

Lời hứa (3/3)