Cơ hội chuyển mình của Tôn Long (John Lone). (1/5)

Cơ hội chuyển mình của ông đến vào năm ông 17 tuổi , có một lần đoàn kịch đi biểu diễn ông được một gia đình người Mỹ chú ý, được trợ cấp đưa đi Mỹ, đến rồi cũng không được sống tốt hơn bao nhiêu, đi Disneyland làm thêm, bán bánh crepe và nước ga, đến tối thì đi học lớp học thêm, học 3 năm mới có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nhờ vào biểu hiện xuất sắc mà Tôn Long đã đậu vào học viện nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

212121

Báo chí Mỹ ca ngợi ông là “ Đại ca xã hội đen đẹp trai nhất trong lịch sử.” (2/5)