Chú thuật: Hắc thiểm (5/7)

                                                 Yuji sử dụng hắc thiểm

Hắc thiểm – Một thuật thức tạo ra sự biến dạng của không gian khi người thực hiện kết nối với lực tác động của chú lực trong vòng 0,000001s sau một đòn đánh. Khi thực hiện sẽ lóe lên màu đen, tạo ra một đòn tấn công mạnh hơn 2,5 lần theo cấp số mũ so với một đòn đánh thông thường. 


Về kĩ năng – sức mạnh (4/7)

Chú lực khổng lồ (6/7)