Chiếc khăn của con người (1/3)

List item

(Cô bé Ayakashi – Natsume – Nyanko sensei)

Kể lại cậu chuyện về cô bé Ayakashi mình gặp gỡ trong rừng  cho Nyanko Sensei, Natsume không biết cô gái nhỏ kia đã lẻn vào phòng cậu từ lúc nào.

Cô bé kể về chiếc khăn của con người mà cô bé đang giữ. Tất cả những gì cô bé cần chỉ là muốn trả lại chiếc khăn đó cho chủ nhân của nó. Và dường như ngoài Natsume ra, không ai có thể giúp được cô bé cả.

Ayakashi nhỏ đó nói rằng có một người đàn ông trẻ tuổi hằng năm đều xuất hiện ở bến xe cũ gần nơi cô sống, nhưng rồi mấy ngày gần đây, cô không thấy ông ấy nữa. Thật ra cô bé đang lo lắng, trả khăn chỉ là lý do để xem xem người đàn ông mà cô bé quý có đang ổn không.

Deku là người làm công ăn lương trong “Học viên anh hùng” (10/10)

Câu chuyện ngày mưa (2/3)