Câu chuyện của Nanamaki (2/3)

(Natsume – Nanamaki)

Cùng những người bạn là Ayakashi của mình, Natsume bắt gặp được Thạch tẩy trong khu rừng. Ông ta tên là Nanamaki.

Nanamaki bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Rằng một Thạch tẩy phải thanh tẩy đủ 80.000 viên đá thì mới có thể trở về ngôi nhà của mình, làng Fujima. Nanamaki đã hoàn thành sứ mệnh đó.

Trở về làng Fujima, nơi mà các Thạch tẩy đều mong muốn trở về. Nanamaki gặp một Ayakashi với bộ dạng rách rưới, Ayakashi đó theo chân ông và trở thành đệ tử của ông, cậu ấy là Azuma. Azuma là một Thạch tẩy giỏi, cậu học hỏi rất nhanh và những đóa hoa cậu vẽ rất đẹp.

Rồi cũng đến ngày cậu rời làng để hoàn thành sứ mệnh của một Thạch tẩy, thanh tẩy 80.000 viên đá. Mỗi ngày cậu đều viết thư về cho Nanamaki, cho đến một hôm thư không đến nữa, Nanamaki hiểu là cậu đã xảy ra chuyện, nên đi tìm cậu. Bức thư cuối cùng Azuma gửi về là từ khu rừng gần nhà Natsume vậy nên Nanamaki đến đây. Ông vừa tiếp tục thanh tẩy vừa tìm kiếm đứa “con” của mình.

Nanamaki đã nhờ Natsume giúp đỡ.

Thạch tẩy (1/3)

Ba gia tộc mạnh nhất trong Elfrieden (1/5)