Buraikan: Con át chủ bài của Jinbei (5/5)

Trong những tình huống cuối cùng của trận chiến Jinbei thường sử một tuyệt kỹ của karate người cá có tên Buraikan.

Với tuyệt kỹ này những khối nước được tích tụ trên tay ông và được bắn đi với tốc độ siêu thanh xuyên qua da thịt của kẻ thù. Trong arc đảo bánh Big Mom đã ăn trọn cú này của Jinbei và bị đẩy ra khỏi tàu. 

Với sức mạnh và kinh nghiệm của một cựu thất vũ hải sau bao năm chinh chiến bạn thấy Jinbei có xứng đáng là một thuyền viên của băng mũ rơm hay không. Để lại ý kiến cho chúng tôi biết nhé.


Đứa con của biển cả (4/5)

Wendy Marvell (1/10)