Akatsuki trong Naruto (5/5)

Akatsuki nghĩa là bình minh. Buổi bình minh của hòa bình mới. Người đứng đầu lập ra tổ chức này với ý định đem đến nền hòa bình cho ngôi làng mưa của họ. Tuy nhiên chính bởi điều này mà cái chết đã đến với người bạn thân thiết của người sáng lập ra tổ chức.

Dần dà Akatsuki biến đổi, những mục tiêu ban đầu thì vẫn giữ nguyên nhưng quy trình thực hiện đã khác đi cùng với lý tưởng méo mó vặt vẹo, những thành viên mới gia nhập tổ chức cũng bắt đầu tiếp tay cho tổ chức bằng những hành động khủng bố, giết hại đẫm máu gây nên những biến động cho toàn thế giới.

Họ thiết lập hòa bình và trật tự thế giới theo cách riêng của họ đó là chiến tranh để tạo nên hòa bình mới như cái tên “bình minh” của tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Phantom Troupe trong Hunter x Hunter (4/5)

Dragon Head (1/5)