Akai Tsutomu. (4/8)

Dù không xuất hiện chính thức, và chỉ được nhớ lại qua ký ức của người khác, nhưng ông Tsutomu được tác giả nói rằng, ông chính là người suy luận giỏi nhất nhà Akai, mà có thể thấy Shuichi, Mary hay Masumi đều là những người suy luận giỏi, thậm chí là xuất sắc.

Về võ thuật, ông thân thuộc triệt quyền đạo, chính ông là người dạy cho Shuichi, nên Shuichi coi ông là một thần tượng, muốn trở thành người như ông.

Hattori Heizo. (3/8)

Mr Hakuba. (5/8)