Akai Shuichi/Subaru Okiya (8/12)

Conan hợp tác rất nhiều lần với FBI, suy luận luận của cậu đã giúp cho FBI rất nhiều. Có lần Shuichi đã hỏi cháu thật sự là ai.

Sau này trong vụ án 6 đồng tiền xu, Shuichi đã nhận ra Conan là Shinichi khi anh đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Conan với Ran, khi Conan đang gỉả giọng Shinichi. 

Shuichi và Conan luôn đồng hành với nhau trong khá nhiều vụ án, cả hai kết hợp rất ăn ý, hỗ trợ cho nhau rất tốt.

Hondo Eisuke (7/12)

Sera Masumi (9/12)