Akai Shuichi (3/10)

Akai Shuichi là một người Mĩ gốc Nhật, và đang làm việc cho FBI. Không kém gì hai nhân vật ở trên , Akai cũng rất thông minh, suy luận tìm ra đáp án của các vụ án, từng rất nhiều lần giúp Conan.

Trí thông minh của Akai thể hiện qua những kế hoạch anh vạch ra để truy bắt những thành viên của tổ chức áo đen, những đường đi của viên đạn anh bắn ra, hay những hướng đi mỗi lần anh lái xe.

Kudo Yusaku (2/10)

Gin (4/10)