Thuật thức: Sô linh chú pháp (7/7)

Sô linh chú pháp, thuật thức này là sự kết hợp giữa 3 dụng cụ: búa, đinh và 1 hình nộm bằng rơm giúp người thự hiện thuật chú dễ dàng nhắm trúng mục tiêu đã định chỉ cần người dùng thuật chú này có một mảnh cơ thể của mục tiêu để thiết lập kết nối.

Đó là một số các thuật thức nổi bật của nhân vật này. Bên cạnh đó, Nobara cũng là nhân vật mang lại ý nghĩa rất lớn về cách sống và các khía cạnh khác nhau để đánh giá một ai đó.

The Joker kẻ thù của Batman (2/4)

Lex Luthor kẻ thù của Superman (1/4)