Thuật thức: Hắc thiểm (6/7)

Thuật thức Hắc thiểm xảy ra khi các chú lực được áp dụng trong khoảng 0,000001 giây so với một đòn tấn công. Khi thuật thức này xảy ra sẽ chớp sáng màu đen và sức công phá của thuật thức sẽ cao gấp 2,5 lần so với thông thường.

GoHan chơi cù nhây với Cell (3/3)

The Joker kẻ thù của Batman (2/4)