Thuật thức: Trâm (5/7)

Kỹ thuật trâm, một thuật thức áp dụng trên những cái đinh nhằm tăng cường lượng lên chúng bằng cách cho chúng kích nổ tạo ra ảnh hưởng môi trường xung quanh, tăng cường khả năng hủy diệt trong các trận chiến.

Husbando quốc dân (4/4)

Perfect cell (1/3)