Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (3/3)

List item

– Sự xuất hiện của 1 phụ nữ đã được đính hôn nhưng cô ta yêu Dmitri sâu đậm đến nỗi dù hắn đã làm những trò đồi truỵ với Seria, cô ta sẽ lên những kế hoạch gì để loại bỏ Seria và lên làm phu nhân của Dmitri đây. Liệu tất cả sẽ kết thúc trong nước mắt và máu hay sẽ 1 đám cưới đầy nắng và hoa ?

#Thankyouforreadingthis 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (2/3)

Manhwa 18+ : Nhà tài trợ (1/4)