Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (2/3)

List item

– Kế hoạch của Dmitri là cắt đứt mọi mối quan hệ giữa Seria và gia tộc của mình bằng cách dùng người cô ta tin tưởng nhất là Musk và yêu thương cô ta nhất phải quay sang ghét bỏ với ánh nhìn khinh thường cơ thể dơ bẩn của người phụ nữ mình yêu nhất dù chỉ qua ảo ảnh. Với mưu kế hèn bẩn của mình, Dmitri đã làm Musk phải rút kiếm đâm vào hắn giờ đây hắn hứa hẹn sẽ giúp cô hạnh phúc trong thời khắc đau khổ tột cùng nhất và giờ Dmitri chính là người duy nhất cô ta có thể dựa vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (1/3)

Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (3/3)