Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (1/3)

List item

– Seria là tiểu thư của gia tộc Siegfried nổi tiếng trong cốt truyện là nữ phản diện sẽ huỷ diệt đất nước của Hoàng Đế do quá yêu hắn và giờ đây cô ta phải làm nô lệ cho Dmitri. Tử hình là hình phạt quá nhẹ nhàng nên cô ta được đem đến làm món đồ chơi cho Dmitri, Dmitri tuy chỉ muốn sống sót nhưng vì đó là mệnh lệnh của Hoàng Đế nên anh ta đã chà đạp lên cơ thể đầy đặng 1 cách ko thương tiếc nhưng may thay đó chỉ là tính cách đặc thù xấu xa của nhân vật này nên đã kìm lòng và đưa ra những phương pháp điều khiển tâm lý thay vì bạo hành thân xác cô ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manhwa 18 + : Chuyển sinh thành nhân vật phản diện game 18 (5/5)

Manhwa 18+ : Thuần phục nữ phản diện (2/3)