Manhwa 18+ : Nữ thần instagram (2/3)

List item
Approved

Cao trào : khi bạn gái mình phát hiện ra việc cậu lừa dối mình thì cô ta đã lựa chọn rời bỏ cậu ta và nhiều người nữa cũng thế. Trái tim cậu đã tan vỡ dù đã lừa dối bạn gái và đồng thời cậu cũng nhận ra người cậu yêu thật lòng là ai !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manhwa 18+ : Nữ thần instagram (1/3)

Manhwa 18+ : Nữ thần instagram (3/3)