Manhwa 18+ : Kẻ thất bại (4/5)

List item
Approved

Kẻ phản diện mục ruỗng sâu trong tâm hồn khi hắn qua lại với vợ của trợ lý Kim và con gái chủ tịch. Tất cả những gì hắn có đều nhờ vào trợ lý Kim và cái kết hắn đã nhận tất cả quả báo để trả lại những tội lỗi hắn đã gây ra cho mọi người 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manhwa 18+ : Kẻ thất bại (3/5)

Manhwa 18+ : Kẻ thất bại (5/5)