in

Sẽ thế nào nếu hai trái ác quỷ của Kaido và Bigmom thuộc về Nami và Zoro?

Trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại là Uo uo no mi Model Thanh long của Kaido sẽ thuộc về Zoro, và trái ác quỷ Soru no Mi hệ Paramecia của Big Mom sẽ thuộc về Nami. Lúc đấy không biết sức mạnh của hai người sẽ khủng khiếp cỡ nào?

What do you think?

Khoảnh khắc "vui đùa" của Arlong và Luffy.

Yamato "con trai" của cựu tứ hoàng Kaido.