in

Ruri Dragon Chap 4 đã phát hành!

Tình bạn khởi sắc giữa Ruri và cô bạn bàn bên Kashiro. Ruri còn được Kashiro rủ đi học tại Starbuck. Câu trả lời của Ruri là? 

What do you think?

Đấu Phá Thương Khung: Tiêu Huân Nhi ở Già Nam Học Viện

Bố Tôi Là Đặc Vụ – Một chiếc con gái nuôi tốn cơm tốn gạo