in

Robin xinh đẹp trong kiểu cách của vương quốc Wano.

Robin chan đúng là một mỹ nhân, không thua kém gì Komurasaki.

What do you think?

Miêu tặc Nami, thành viên của băng mũ rơm.

Chiến binh của đến từ Wano: Yamato.