in

Reply from hamster

Ai đó gọi ẻm.

Ẻm:

What do you think?

Hamster làm gì khi buồn?

Noragami: 3 lí do khiến Yato được yêu mến