in

Post lên ai đói thì ráng chịu nha :>>

https://www.vickypham.com/blog/vietnamese-rice-paper-salad-banh-trang-tron

Chỉ thích ăn trứng cút trong bánh tráng thoi

What do you think?

Cơm tối cơm tối

Chữ kia có nghĩa là gì?