in

Nỗi đau của Marco khi mất đi đồng đội.

Không gì đau hơn khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống.

What do you think?

Gấu trúc giận dỗi

Đừng để tương lai chết trước tuổi 30