in

Những câu nói ý nghĩa trong Sword Art Online

Leave a Reply

What do you think?

Review manga: Masamune-kun báo thù

Review: Dreaming Freedom – Tự do trong mơ