in

Ngũ lão tinh cũng xuất hiện trong One Piece film Red.

Không biết mấy ông lại họp bàn đưa ra kế sách gì đây?

What do you think?

Dâu tây

Bác tiến sĩ Agasa.