in

Naruto khi về già!!!

Đứa nào mà láo nháo là ăn Rasengan ngay nha!!!!!

Leave a Reply

What do you think?

Hé lu! Ăn gì đó bạn thân!!!

Trái ác quỷ và Haki, năng lực nào mạnh hơn ?