in

Nam Hào Thượng Phong Chap 24: Ngậm đắng nuốt cay trước cơm tró

Cơm tró đến từ vị trí của chị gái, trường hợp này em trai xin từ chối tiếp nhận.

What do you think?

Phân tích manga: Rắc Rối Đáng Yêu – Câu chuyện tình yêu đũa lệch cực dễ thương

Nam Hào Thượng Phong Chap 5: Khi bạn chơi với một thằng dở hơi