in

Một chiếc meow xinh xắn

Dùng làm avatar hoặc nền <3

What do you think?

Meme dùng khi không hiểu gì

Hoàng hôn