in

Một chiếc mèo ngầu đét

What do you think?

hehe

Một chiếc pizza hấp dẫn có đủ khiến anh liêu xiêu?