in

Meme mèo khóc

Tác dụng: chiếm lấy sự thương cảm từ đối phương

What do you think?

Gửi meme nào cho crush?

Dạo này con người nó lạ lắm…