in

Meme dùng dể đi gây lộn

Tác dụng: vì mèo đáng yêu quá nên đối phương sẽ không đánh bạn mà chuyển sang yêu bạn.

What do you think?

Mỗi ngày một avt meow

Vẻ mặt khó chịu của thánh Lù.