in

[J4F] MANHWA "KẾ HOẠCH TÌNH YÊU TRONG SÁNG"

https://doctruyen3q.info/truyen-tranh/tinh-yeu-trong-sang/chapter-1/494649

      Khi bạn chụp ảnh selfie một mình và tự ảo tưởng về sự xinh đẹp……

What do you think?

Những bộ anime nói về tình yêu và sự mất mát trong chiến tranh.

[News] Ruri Dragon sẽ lên Weekly Shounen Jump vào số 28 năm 2022