in

Lee Hyun Woo trong siêu phẩm Money Heist (bản Hàn)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=575228870634266&set=pb.100044414740051.-2207520000..

Ngày 24/6 này hãy cùng đón chờ siêu phẩm Money Heist trên Netflix nhé!!!!!

Nguồn: Netflix

What do you think?

Điều gì khiến Manhwa trọng sinh bị nhàm trong mắt độc giả?

Mèo nhà tôi ba đời ngáo:)))