in

Làm sao để lấy được nốt thanh kiếm còn lại đây?

Có vẻ Zoro phải suy nghĩ nhiều đây.

What do you think?

Hoa hướng dương

Trời Sài Gòn dạo này cũng nóng ghê 🥵