in

Làm gì thì làm. Dễ thương cũng là trên hết!

What do you think?

Tại sao Gojo sẽ ít đất diễn hơn ở những phần tiếp theo của Jujutsu Kaisen?

Hai,ba, cườiii