in

Không biết nói gì thêm

What do you think?

Miêu tặc Nami – Hoa tiêu xinh đẹp của băng Mũ Rơm

Kaido – "Sinh vật mạnh nhất thế giới" của One Piece là ai?