in

Khi miệng bạn nhanh hơn não và cái kết

Chỉ bằng một câu nói, mẹ và bạn có thể biến cuộc trò chuyện trở nên “sôi nổi” rất nhiều.

What do you think?

Kimetsu no yaiba: 10 điểm về các nhân vật mà có thể bạn đã bỏ qua

The Most notorious “talker” runs the world’s greatest clan: Phân tích nhân vật Noel Stollen