in

Khi các thám tử bị khinh thường và cái kết

Cũng là thám tử, cũng bị khinh thường nhưng người thì tung hô, người thì…. nó lạ lắm :vvv

What do you think?

My Hero Academia: BAKUGO KATSUKI – Trưởng thành

WISTORIA BẢN HÙNG CA KIẾM VÀ PHÁP TRƯỢNG