in

Khi bạn đã đọc lại tin nhắn cũng đứa bạn nhiều lần nhưng vẫn không hiểu gì

Trầm tư suy nghỉ mãi mà không biết rốt cuộc nó đang nói về việc gì

What do you think?

Sự khác nhau giữa Nanami và Gojo

Phân tích những nhân vật trong Saiki Kusuo