in

Khách mời mới trong One Piece film Red.

Chú khỉ Monster tưởng là thú nuôi của băng hải tặc tóc đỏ, nhưng thật bất ngờ cậu chính là một trong những thành viên của ban quản lý cấp cao của băng. Thật không thể khinh thường chú khỉ này mà.

What do you think?

Trời Sài Gòn dạo này cũng nóng ghê 🥵

Mệt~